Wednesday, March 7, 2012

Rời Hải Phòng oài.

Một dấu chấm to đùng cho việc rời Hải Phòng. Chấm dứt chuỗi ngày ăn chơi phè phỡn ;)) Ở nhà là y rằng tưởng mình là ...con heo mất :( Lười biếng và...vô dụng :))
Hí, và chợt nhớ bé miu béo. Ừm, có lẽ bé miu đang khò khò trên thiên đường và mơ về mình ^^ 
Mai là mùng 8 tháng 3. Chưa có quà cho má :( mai đi rửa ít ảnh :p

No comments:

Post a Comment