Wednesday, March 7, 2012

Tiếp tục công việc tóm lược kiến thức

Lịch sử dân tộc Mỹ tóm lược ngày thứ 2 :
- Vấn đề vẫn không đổi: Cách mạng song chẳng qua là thay đổi giai cấp thống trị ( Anh- địa chủ lục địa Mỹ) còn người dân nghèo, nô lệ, phụ nữ vẫn tiếp tục chịu thuế cao.
- Một vài cuộc nổi loạn, điển hình của Shays. 
- Thomas Jefferson, Geogre Washington, Alexander ... với vai trò "những người cha lập quốc" tiếp tục giữ vai trò "đánh lừa" các tầng lớp nôlệ.
- Bản "tuyên ngôn độc lập" với các trích đoạn đặc sắc về công bằng và nhân quyền, tự do.
- Bản "Tuyên ngôn nhân quyền" Martin Luther(  ông này có liên quan gì đến Martin Luther King trong "I have a dream" k nhỉ :-?
Mới tới đây, đoạn tới sẽ có phần đấu tranh giành quyền bình đẳng của phụ nữ, chắc gay cấn và hấp dẫn hơn :))

No comments:

Post a Comment