Friday, March 2, 2012

Ngày bắt đầu cái blog này

Ngày đầu tiên mình bắt đầu viết cái quyển "nhật ký" trực tuyến này. Không phải là chưa viết blog bao giờ, mà giờ mới thấm được cái tác dụng của việc viết blog "viết lại những điều mình học được thì nó sẽ là kiến thức của mình". Không có cái gì là quá muộn, nên từ hôm nay mình sẽ cố gắng tổng hợp lại những thứ mà mình học được để nó không rớt luôn đi đâu đấy ^^ 
Một ngày được đánh giá là khá kinh khủng và cảm xúc down xuống rất nặng. Một cảm giác "bất tài" và "vô dụng" , thất vọng về chính bản thân mình. Cảm giác mệt mỏi, nhưng cái kết không phải là tồi. May mà có người đã bít tâm lý để ngồi nghe cằn nhằn và đưa ra các lời khuyên cho mình, cùng mình nhìn lại và phân tích. Phương pháp làm chưa đúng, và mình cần phải sửa lại. Cố lên nhé tôi ơi :)

No comments:

Post a Comment