Thursday, March 8, 2012

^^ Happy Womenday :x

Một buổi tối bên cạnh gấu gấu iu thương và...hát hò, tra tấn chú Tùng. Khổ thân thằng bé :-< Hí hí, hát nhìu lém nei, cảm giác nhẹ nhàng lém nei. Và...đk tặng 1 cái lắc gắn hình nơ xinh xinh này nữa này :x Iu chưa này :x 
Hì. ý nghĩa lớm, vì tên gấu gấu đã ...nhớ đến ngày đặc biệt và quan tâm những gì bé heo heo nói này ;))
Túm lại là 1 ngày dành cho ăn chơi và phè phỡn, cơ mà...vẫn còn dài lớm =))
Tháng ngày...ngắn ngủi :)

No comments:

Post a Comment