Sunday, March 4, 2012

Dota trưa nay

Hi, ngày đầu tập thức trưa nghe nhạc , và phởn chí rủ rê các b đánh dota ;)) Cơ mà đang chơi thì máy tính mình bụp 1 cái :(( Chơi cả ngày oài đấy naz, bảo xoá đi oài là down lại, lại xoá :(( Và hôm nay lại đòi chơi típ , cơ mà hem down đk oài :(( 

No comments:

Post a Comment