Wednesday, March 14, 2012

Người hay cười là người có nhiều tâm sự

Tiếp tục quá trình viết blog và tạo cho mình cách viết và cách nghĩ cho logic hơn.
Và viết về những thứ mình học được. 
Hôm nay mình học được 1 điều
Câu "Người hay cười là người có nhiều tâm sự" đúng. Rất đúng :))
Hôm nay anh bảo vệ bảo " Giá được như em, lúc nào cũng thấy cười ")
Hi. Mọi người thường bảo, khi khó chịu nên tâm sự. Mình thì thấy khi khó chịu nên cười thật tươi hoặc ít ra nên cố gắng mỉm cười, khiến mọi người xung quanh thoải mái, từ đó cũng khiến mình thoải mái hơn.
Lúc nào hết bực rồi có thể nói ra cho thoải mái hẳn và tống khứ tâm trạng không vui.
Nên làm thế vì đơn giản, mình đã học được bài học lạc quan từ chính mình :)
Điều quan trọng là những gì mình yêu thương vẫn đang ở bên mình :)
^^ 
Cố gắng lên nào :)

No comments:

Post a Comment