Friday, August 3, 2012

Tại sao thế hệ trẻ bây h lại nổi loạn :))

 Đã tập tọe viết về chủ đề này bằng tiếng Anh nhưng tự thấy với vốn từ ít ỏi của mình, để biểu đạt hết ý nghĩ là quá khó :))
Nếu chịu khó đọc báo, lướt web mạng, đủ biết, thế hệ trẻ ngày nay ở những đất nước có tư tưởng mở như Hoa Kỳ, hay có nền kinh tế phát triển đủ để suy nghĩ nhiều vấn đề ít gò bò bản thân trong cái vòng nhỏ nhoi của cơm áo gạo tiền :)) thì những đứa trẻ hiện nay ở Việt Nam mềnh cũng nổi loạn khá nhiều :)) Hết các vụ xì căng đan lộ hàng, đến cuồng vì thần tượng, hay đâm chém người vì chút tiền, hay con cái ăn nói mất dạy với cha mẹ... mà vụ nào cũng khiến dư luận "phát cuồng" theo =)) Cơ bản chắc thời này vẫn là thời "LOẠN" :)) những tư tưởng cổ hủ và bảo thủ của thế hệ trước, những người đã chứng kiến đủ thăng trầm của lịch sử hay máu và nước mắt của chiến tranh, vẫn đang còn được các cụ duy trì, và lũ trẻ thì thừa cơm dửng mỡ, lên mạng lướt oep' thì nhiều, cứ thấy mấy cái " tiến bộ" hay " thoáng, mới" thì về bô bô bảo ta đây là hiểu đời, là người cần thay đổi chính là các cụ :)) Đúng là lũ "trẻ trâu" ( buồn thay là trong đó có mềnh :)))
Không có bất kỳ quan điểm đúng hay sai nào đều là tuyệt đối. Nhưng có những thứ thuộc về đạo đức thì khó bị thay đổi. Vấn đề là cái vòng tròn từ TIỀN nó tác động vào các cụ, rồi con trẻ cũng bị ảnh hưởng :))
Bản thân thì mềnh cho rằng cái này là nguyên nhân cốt yếu. xã hội càng phát triển và đi vào tôn vinh nó thì sớm muộn cũng cần thay đổi :)) Thời nay nên còn loạn nhiều để còn được thức tỉnh chứ :))

No comments:

Post a Comment