Friday, September 21, 2012

Thứ 6- Cuối tuần lại đến

~.~ Dần dần, với cái lịch của mềnh, đang tự hỏi, liệu cuối tuần có phải cuối tuần với mình k =))
Nhiều người (trong đó có mình) đã từng hay bị mình nhìn và gọi là những kẻ...hám tiền, suốt ngày cắm mặt kiếm tiền mà éo còn time để tiêu, để mà hưởng, để mà thở =))
Rồi khi thằng b mình nó call bảo, đi uống nước k? Thôi mie, lịch này k duyệt đk rồi, vì không còn cái thời gian nào cho tôi sống với :((
Xếp, tôi ngồi tôi xếp lại lịch :-<

No comments:

Post a Comment