Saturday, September 15, 2012

15/9//2012

Nếu như việc viết blog hàng ngày là cần thiết để luyện khả năng viết, thì bài blog này là 1 những bài sẽ giúp cho điều ấy. Đơn giản vì hiện tại chả có cảm xúc gì mấy, cả ngày lăn đi lăn lại, nói chung là đủ bận để...chả có việc gì để nói T.T Quá là buồn :-<
Hà nội... gió lạnh đầu mùa
Nhưng đã ấm trở lại 1 chút
Chả còn kịp mà thơ thẩn hưởng chút hương thu
Cứ hối hả và vội vã
Rồi ẩn dật trong nhà
Hoặc lượn lờ cùng gấu
Với lý do
Hết Tiền => đi đứng gì nữa :((

No comments:

Post a Comment