Thursday, September 13, 2012

Inabata :xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Lần đầu tiên thấy tự hào về bản thân khi trả lời: đã đi làm chưa :))
Nhưng cơ bản cái nỗi sung sướng nó không dừng ở đấy :)
Cảm giác theo đuổi 1 thứ, cho đến khi bạn quyết định tạm dừng chờ vài năm nữa... rồi trong lần cuối cố gắng thì lại thành công :)
Nào, cố gắng học lại về logistics thật chăm, đồng thời bổ sung ngay vốn tiếng Nhật nào.
Đời đúng là ... không thể biết được chữ NGỜ :))
Hi. Cái nỗi sung sướng nó vẫn cứ dai dẳng và làm ấm cả tiết trời thu ^^

No comments:

Post a Comment