Monday, September 17, 2012

Chuyện cái nhà vệ sinh

Đúng là câu chuyện ngày hôm nay có mùi giống hệt cái tên của nó. Và tất nhiên chủ đề liên quan đến NHÀ VỆ SINH rồi.
Thôi, bực mình, k có cảm hứng viết típ. Dừng lại tại đây.
Bịt mũi =.=

No comments:

Post a Comment