Thursday, July 19, 2012

:( Bị nghiện dota :(

Dạo này nhàn cư vi bất thiện, mềnh bị say mê ngồi chơi dota :( chơi xong lại cứ thấy buồn buồn.
Nhưng đúng là bây h nhàn cư vi bất thiện. Đọc sách => không. Học => không. Chơi => có.
:))
Cuộc sống của mình, mục tiêu vẫn còn mà sao thấy bất lực quá.
Cứ ngồi đấy thì bó tay là đúng rồi.
Nhưng.... đâu dễ để đứng ? Và đứng rồi thì đi đâu?
Đời người muôn ngả ...

No comments:

Post a Comment