Monday, June 4, 2012

Quay lại công việc của 3 năm trước

Đứng trước áp lực cơm áo gạo tiền và niềm háo hức của 1 đứa sắp sửa ra trường để bơi lội thì cuối cùng mềnh cũng lại lùi về công việc của 3 năm về trước :) Tạm thời bế quan tu luyện lại công lực vậy :p
Cần biết hướng đến tương lai và tiếp tục đặt ra mục tiêu cho mình. Hiện tại thì mọi mục tiêu gần như cực kỳ ngắn hạn vì cái thực tế nó xa rời quá :)
Tránh xa những ý nghĩ khủng hoảng và cảm giác thất bại :)
Tặng cho bản thân chút lạc quan.
Mong manh cơn gió ...

No comments:

Post a Comment