Saturday, June 9, 2012

....

Mưa. Gấu ngố. Bùn bùn. Chả hiểu. Chắc là mềnh hư quá. Và dota đã bị inv. Ừm. Cố lên :)
Trưa nay mượn đk thằng cháu quyển " Khi bạn mất niềm tin" . Tại sao lại không đọc và nên tin vào những thứ đk giao giảng đầy ra nhỉ. Điều đó luôn đúng, chỉ có điều hơi quá thôi:)) Mình không rõ nhưng có cảm giác  mọi thứ mình cần và sẽ thay đổi :)
Tương lai. Where ?
:)

No comments:

Post a Comment