Thursday, April 12, 2012

Khooooooò khoooo khoooooooo

Mắt của heo heo -ngừoi dang hoàn thành bài viết này- đang nhắm mở liên tục, mắt zíp chặt mặt lờ đờ.Ngáp ngáp, khò khò,, muốn muốn =)
Với tình trạng k dịch hổi nên thôi, chị tựu đọc tào loeeị thêm.

No comments:

Post a Comment