Wednesday, April 4, 2012

Dịch tài liệu SEO, và hiểu

Sau khi dịch 1 số tài liệu SEO, cộng với bài giảng của bạn Minh Khuông , mình đã hiểu 1 số điều, tại sao site mình nó...kém =)
1. đặt quá nhiều external link :(
2. Bài viết được chỉ mục của GG quá ít.
3. Ít back link.
4.  1 cơ số khác mang tính kỹ thuật hơn. Nhưng cái này phải học từ từ :)

No comments:

Post a Comment