Monday, May 14, 2012

Lịch sử tập n

Lâu lắm rồi mới sờ vào cái blog => chắc sắp đóng rêu :(
Tranh thủ tổng kết ít lịch sử mà đọc đk vào thôi:
Túm đi quanh lại, giai đoạn khoản 1840- 1895 là giai đoạn phong trào công nhân và nông dân tại Mỹ diễn ra quyết liệt nhất. Sự xuất hiện của các tập đoàn độc quyền như của Cargine, Rocketfeffer, ... trong ngành đường sắt, dầu khí, thép,... lũng đoạn nền kinh tế Mỹ. Các phong trào Dân túy,.. cùng với sự xuất hiện của Liên minh của công nhân, nông dân rồi cũng đi đến thất bại do sự tranh đấu giữa 2 đảng để giành giật cử tri. Đảng lao động ra đời nhưng cũng chưa nắm quyền lực thực sự.

No comments:

Post a Comment